Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling drempelpercentage Besluit financiën regionale politiekorpsen[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 15-05-2002 t/m 31-12-2012

Vaststelling drempelpercentage Besluit financiën regionale politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen bedraagt 1%.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries