Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies[Regeling vervallen per 19-06-2005.]

Geldend van 15-03-2002 t/m 18-06-2005

Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 19-06-2005]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken;

  • b. het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de afdeling FinanciĆ«n & Controle, de groepsmanagers en de opdrachtleiders van het agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 2 [Vervallen per 19-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 maart 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink