Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Openstelling spieringvisserij[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 30-03-2002 t/m 23-01-2004

Openstelling spieringvisserij

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de Regeling IJsselmeervisserij 1993 wordt voor het kalenderjaar 2001 vastgesteld de periode van 5 maart 2002 vanaf 08.00 uur tot 6 april 2002.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 maart 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber