Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling ziekenfondspremie bij samenloop zelfstandige en militair[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 10-03-2002 t/m 31-12-2005

Regeling ziekenfondspremie bij samenloop zelfstandige en militair

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 15a, zesde lid, van de Ziekenfondswet,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, dient het verzoek in bij de inspecteur van de Belastingdienst. Bij het verzoek legt de verzekerde een kopie van het polisblad van de verzekering ingevolge artikel 90a van het AMAR en een jaaropgave van zijn bezoldiging als militair in werkelijke dienst over.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ziekenfondspremie bij samenloop zelfstandige en militair.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers