Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 3.3.2.2 Bijzondere bepalingen betreffende de externe verstrekking van persoonsgegevens


Informatie geldend op 09-08-2010


Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze paragraaf als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

paragraaf

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 , artikel: 45

hoofdstuk

  1. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 , artikelen: 4 , 91

Overzicht van wijzigingen van paragraaf

(geldig op 08-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

26-04-2002

 

Nieuwe regeling

07-02-2002

Stb. 2002, 148

25877

09-04-2002

Stb. 2002, 196