Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ondernemerschap, het verlenen van een recht tot ontgronding of de (eenmalige) levering van zand[Regeling vervallen per 25-06-2006 met terugwerkende kracht tot en met 15-06-2006.]

Geldend van 30-01-2002 t/m 14-06-2006

Ondernemerschap, het verlenen van een recht tot ontgronding of de (eenmalige) levering van zand

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag [Vervallen per 25-06-2006]

X verleent in 1994 aan een derde het recht tot om een aan X in eigendom toebehorend perceel grond in dat jaar te ontgronden. In de overeenkomst is onder meer het volgende opgenomen: ‘X geeft aan Y het recht tot ontgronden (…) teneinde zich door die ontgronding de eigendom te verwerven van het uitgegraven zand (…). De koopprijs van het afgegraven zand (…) wordt gesteld op een vastgesteld bedrag per vaste kubieke meter.’

De ontgrondingswerkzaamheden hebben enkele maanden in beslag genomen.

Heeft X gehandeld als ondernemer in de zin van artikel 7, lid 2, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet)?

Antwoord [Vervallen per 25-06-2006]

De prestatie van X moet worden aangemerkt als de éénmalige levering van zand, en niet als ‘het verlenen van een recht tot ontgronding’. Er is geen sprake van duurzaam deelnemen aan het economische verkeer, ook al nam het ontgronden maanden in beslag. X handelt niet als ondernemer in de zin van de Wet.