Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

BTW-heffing ten aanzien van werkzaamheden woningbouwvereniging ten behoeve van een Vereniging van appartementseigenaren[Regeling vervallen per 09-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 29-08-2006.]

Geldend van 30-01-2002 t/m 28-08-2006

BTW-heffing ten aanzien van werkzaamheden woningbouwvereniging ten behoeve van een Vereniging van appartementseigenaren

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiƫn het volgende besloten.

Vragen [Vervallen per 09-09-2006]

a. Is een woningbouwvereniging, die in opdracht van een vereniging van appartementseigenaren (VvE) belast is met het bestuur van deze vereniging, omzetbelasting verschuldigd over de vergoeding die zij voor deze bestuurswerkzaamheden in rekening brengt aan deze vereniging als zij, als eigenaresse van appartementen, ook als lid vertegenwoordigd is in de VvE?

b. Is de woningbouwvereniging omzetbelasting verschuldigd over de vergoeding voor het onderhoud, dat door haar onderhoudsdienst aan gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw wordt verricht, als de woningbouwvereniging in haar hoedanigheid van bestuurder van de VvE hiervoor opdracht aan de woningbouwvereniging heeft gegeven?

Antwoorden [Vervallen per 09-09-2006]

ad a. De woningbouwvereniging is omzetbelasting verschuldigd over de vergoeding die zij ontvangt voor het verrichten van bestuurswerkzaamheden voor de VvE. Dit wordt niet anders in het geval dat de woningbouwvereniging zelf ook lid is van de VvE. De woningbouwvereniging en de VvE blijven ook in die situatie twee apart te onderscheiden rechtspersonen.

ad b. De woningbouwvereniging is omzetbelasting verschuldigd over het tegen vergoeding verrichten van onderhoudsdiensten aan de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. Dit wordt niet anders in het geval dat de woningbouwvereniging in haar hoedanigheid van bestuurder van de VvE hiertoe opdracht heeft gegeven aan haar eigen onderhoudsdienst.