Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsbesluit tijdstip bedoeld in artikel 5.9 Bekostigingsbesluit WHW[Regeling vervallen per 01-12-2005.]

Geldend van 01-04-2002 t/m 30-11-2005

Besluit van 3 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9 van het Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 december 2001, nr. WJZ/2001/49937 (6097), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 5.9 van het Bekostigingsbesluit WHW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel [Vervallen per 01-12-2005]

Het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW, is 1 oktober 2001.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 januari 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven twaalfde februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals