Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en [...] en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 30-12-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 32, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten 1993

Gelet op artikel 41, vijfde lid, van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling

Gezien het advies van de commissie beheer landbouwgronden;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling beheersovereenkomsten 1993.]

Artikel II [Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling.]

Artikel III [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling kVEM-bedragen en CAO-tarieven Regeling beheersovereenkomsten 1993 en Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling begrotingsjaar 2002.

Artikel IV [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 december 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber