Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing Centrale autoriteit kinderontvoering[Regeling vervallen per 01-09-2004.]

Geldend van 29-12-2001 t/m 31-08-2004

Aanwijzing Centrale autoriteit kinderontvoering

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende dat artikel 4, eerste lid, van de Wet van 2 mei 1990 (Stb. 202) houdende

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-09-2004]

De Directie Jeugd en Criminaliteitspreventie, Bureau Centrale Autoriteit, aan te wijzen als centrale autoriteit belast met de uitvoering van de in het Europese verdrag en in Haagse verdrag bedoelde taken en tevens met de behandeling van verzoeken in gevallen van internationale ontvoering van kinderen die niet door een verdrag worden beheerst.

Artikel II [Vervallen per 01-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot 5 november 2001. Met ingang van dezelfde datum vervalt het besluit, kenmerk Nr. 511387/95/JR, van 23 augustus 1995.

De

Staatssecretaris

van Justitie,

N.A. Kalsbeek