Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2006

Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, van de Wet inburgering nieuwkomers;

Besluit

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Tot de categorie van vreemdelingen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1o, van de Wet inburgering nieuwkomers, worden geestelijke bedienaren aangewezen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van inburgering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel