Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging regelingen i.v.m. wijziging belastingvrije autokilometervergoeding (sector rijk)

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Wijziging regelingen i.v.m. wijziging belastingvrije autokilometervergoeding (sector rijk)

In de circulaire van 5 december, nr. AD2001/U97362, is u onder punt D medegedeeld dat in de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter behandeling lag het voorstel van wet inzake het Belastingplan 2002-III. Daarin is opgenomen dat de belastingvrije autokilometervergoeding van € 0,27 gewijzigd wordt in € 0,28.

De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Dit betekent voor de volgende regelingen dat

  • - het verschuldigde bedrag voor het privé-gebruik van een dienstauto bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel wordt verhoogd van € 0,16 naar € 0,17 per afgelegde kilometer.

  • - de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling binnenland wordt verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer.

  • - de vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig vermeld in artikel 2, eerste lid, van de Reisregeling buitenland wordt verhoogd van € 0,27 naar € 0,28 per afgelegde kilometer.

De desbetreffende verzamel ministeriële regeling van 13 december 2001, waarin bovenvermelde wijzigingen zijn opgenomen, doe ik u hierbij toekomen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J.van Rijn