Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Geldend van 31-12-2001 t/m heden

Wijziging Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling procedure inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand.]

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op 31 december 2001.

Dit besluit met toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de

directeur-generaal Management en Personeelsbeleid

,

M.J. van Rijn