Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2002 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling[Regeling vervallen per 11-06-2005.]

Geldend van 04-12-2002 t/m 10-06-2005

Subsidieplafond 2002 Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-06-2005]

Artikel 2 [Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2001

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink