Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit besluit subsidies energieprogramma's[Regeling materieel uitgewerkt per 29-09-2014.]

Geldend van 01-01-2002 t/m heden

Besluit van 7 december 2001, houdende aanpassing van het Besluit subsidies energieprogramma's aan de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 november 2001, nr. WJZ 01056965;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

De Raad van State gehoord (advies van 28 november 2001, nr. W10.01.0584/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 4 december 2001, nr. WJZ 01062219;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit subsidies energieprogramma's.]

Artikel II

Het Besluit subsidies energieprogramma's, zoals dat luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 december 2001

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de eenentwintigste december 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals