Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 09-11-2001 t/m 31-12-2006

Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Handelende mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en in overeenstemming met de Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid;

Gelet op artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2007]

Het schriftelijk verslag, bedoeld in artikel 6 van het Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers, wordt ingericht conform de vragenlijst in de bijlage.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

M. Vliegenthart

Bijlage behorend bij artikel 1 van de Regeling gemeentelijk verslag inburgeringsactiviteiten [Vervallen per 01-01-2007]

Bijlage 71814.png
Bijlage 71815.png
Bijlage 71816.png
Bijlage 71818.png
Bijlage 71819.png
Bijlage 71820.png
Bijlage 71821.png
Bijlage 71822.png
Bijlage 71823.png
Bijlage 71824.png
Bijlage 71825.png
Bijlage 71826.png
Bijlage 71827.png