Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Besluit aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeenverbindendverklaring[Regeling vervallen per 25-09-2008.]

Geldend van 01-01-2003 t/m 24-09-2008

Wijziging Besluit aanmelding collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeenverbindendverklaring

Artikel II [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel III [Vervallen per 25-09-2008]

De tekst van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

Artikel IV [Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

Dit besluit zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage , 23 oktober 2001

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W.A. Vermeend