Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit tot vaststelling van een regeling inzake kostenvergoeding bemiddeling vrijstellingsregeling Wet Bpf

Geldend van 30-09-2001 t/m heden

Besluit tot vaststelling van een regeling inzake kostenvergoeding bemiddeling vrijstellingsregeling Wet Bpf

De Sociaal-Economische Raad, gelet op artikel 7 lid 4 van het Besluit Bemiddelaar vrijstellingsregeling Wet Bpf, besluit de aan partijen op te leggen kostenvergoeding als volgt vast te stellen:

  • 1. Voor elk door de Bemiddelaar te behandelen verzoek tot bemiddeling is door partijen afzonderlijk een eigen bijdrage in de kosten van behandeling verschuldigd ter hoogte van 1250 gulden (567,23 euro).

  • 2. Indien daartoe aanleiding is kan het dagelijks bestuur van de raad besluiten het bedrag van de kostenvergoeding aan te passen.

  • 3. Dit Besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Den Haag, 21 september 2001

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris