Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Paspoortuitvoeringsregeling Buitenland 2001

Geldend op 20-03-2012


 • Bijlage F. Overzicht aanvraaggegevens

  • 1. Reisdocumenten niet zijnde nooddocumenten

   Deze lijst geldt voor reisdocumenten niet zijnde nooddocumenten. De onderstaande rubrieken moeten worden ingevuld, voor zover op de aanvraag van toepassing.

   • -

    Aanvraagnummer

   • -

    Datum aanvraag

   • -

    Spoedaanvraag (alleen voor gemeenten)

   • -

    Soort reisdocument

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – soort

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – nummer

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – datum einde geldigheid

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – autoriteit verstrekking

   • -

    burgerservicenummer (alleen voor Nederlanders die in een gemeentelijke basisadministatie zijn ingeschreven)

   • -

    Nationaliteit

   • -

    Geslachtsnaam

   • -

    Voorvoegsel geslachtsnaam

   • -

    Adellijke titel/ predikaat

   • -

    Voornamen

   • -

    Geboortedatum

   • -

    Geboorteplaats

   • -

    Geslacht

   • -

    Lengte

   • -

    Adres

   • -

    Postcode+Woonplaats

   • -

    Bijschrijven kinderen (aantal kb)

   • -

    Documentnummer ouder (als ks)

   • -

    Toestemming wettelijke vertegenwoordiger(s)

   • -

    Verblijfsdocument – nummer

   • -

    Verblijfsdocument – datum einde geldigheid

   • -

    Aanduiding vermissing

   • -

    Datum Verklaring vermissing

   • -

    Proces verbaal vermissing vorig document – nummer

   • -

    Vermist reisdocument – nummer

   • -

    Vermist reisdocument – autoriteit verstrekking

   • -

    Verzoek originele aanvraag vermist document

   • -

    Vermelding partner (SC I)

   • -

    Geslachtsnaam partner

   • -

    Voorvoegsel geslachtsnaam partner

   • -

    Adellijke titel partner

   • -

    Pseudoniem (SC IV)

   • -

    Niet in staat tot ondertekening (SC V)

   • -

    XXA (staatloze) (SC XIb)

   • -

    Dit paspoort is afgegeven ter vervanging van (SC XII)

  • 2. Nooddocumenten

   Deze lijst geldt voor nooddocumenten. De onderstaande rubrieken moeten worden ingevuld, voor zover op de aanvraag van toepassing.

   • -

    Aanvraagnummer

   • -

    Datum aanvraag

   • -

    Soort reisdocument

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – soort

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – nummer

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – datum einde geldigheid

   • -

    Huidig reisdocument/ bijschrijving – autoriteit verstrekking

   • -

    Nationaliteit

   • -

    Geslachtsnaam

   • -

    Voorvoegsel geslachtsnaam

   • -

    Adellijke titel/ predikaat

   • -

    Voornamen

   • -

    Geboortedatum

   • -

    Geboorteplaats

   • -

    Geslacht

   • -

    Lengte

   • -

    Adres

   • -

    Postcode+Woonplaats

   • -

    Toestemming wettelijke vertegenwoordiger(s)

   • -

    Aanduiding vermissing

   • -

    Datum Verklaring vermissing

   • -

    Proces verbaal vermissing vorig document – nummer

   • -

    Vermist reisdocument – nummer

   • -

    Vermist reisdocument – autoriteit verstrekking

   • -

    Niet in staat tot ondertekening (SC V)

   • -

    Dit paspoort is afgegeven ter vervanging van (SC XII)