Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001[Regeling vervallen per 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren bedragen € 70,-.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het examen ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren bedragen € 84,-.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling examen klein vaarbewijs, ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren bedragen € 70,-.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

De kosten van het beperkt examen, bedoeld in artikel 4 van de Regeling examen klein vaarbewijs, ter verkrijging van het klein vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, of op alle binnenwateren, bedragen € 63,-.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2006]

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 maart 1994, nr. DGSM/J-30.278/94, houdende vaststelling tarieven examenkosten klein vaarbewijs, wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2001.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens klein vaarbewijs 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos