Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling restauratie-eenheden monumenten[Regeling vervallen per 01-02-2006.]

Geldend van 17-08-2001 t/m 31-01-2006

Regeling restauratie-eenheden monumenten

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, dr. F. van der Ploeg;

Gelet op artikel 5, vijfde lid, van het Besluit rijkssubsidiƫring restauratie monumenten 1997,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-02-2006]

Het bepalen van een restauratie-eenheid, als bedoeld in artikel 5, vijfde lid, vindt plaats aan de hand van de Methode Vaststelling restauratiebehoefte, die als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2 [Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 3 [Vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling restauratie-eenheden monumenten.

Deze regeling wordt met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

F. van der Ploeg