Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat/Divisie Telecom[Regeling vervallen per 11-09-2005 met terugwerkende kracht tot en met 22-07-2005.]

Geldend van 29-07-2001 t/m 21-07-2005

Instellingsbesluit agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat/Divisie Telecom

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet,

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 11-09-2005]

Aan de divisie Telecom van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt de status van agentschap als bedoeld in artikel 70 van de Comptabiliteitswet verleend.

Artikel 2 [Vervallen per 11-09-2005]

Het Instellingsbesluit Agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie1 wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 11-09-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2001.

  • 2 Een afschrift van dit besluit wordt aan de Algemene Rekenkamer gestuurd.

Artikel 4 [Vervallen per 11-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat/ Divisie Telecom.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm