Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen[Regeling vervallen per 01-07-2005.]

Geldend van 01-07-2001 t/m 30-06-2005

Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen

Circulaire aan:
- de directeuren van de penitentiaire inrichtingen en diensten
- de hoofden van inrichtingen voor verpleging van ter beschikking gestelden
- de directeuren van de justitiële jeugdinrichtingen

De circulaire van 1 juli 1993, onder nr. 366482/93/DJ inzake Ongeoorloofde afwezigheid uit inrichtingen trad bij gelijke datum in werking. Bij circulaire van 1 juli 1997 is de geldigheidsduur van deze circulaire verlengd tot 1 juli 2001.

Ik acht het noodzakelijk dat de regeling zoals neergelegd als in de bedoelde circulaire van 1 juli 1993 haar geldigheid behoudt. Daarom wordt hierbij de geldigheidsduur van die circulaire met vier jaar verlengd tot 1 juli 2005.

De

Minister

van Justitie,
Namens deze,
Het

hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen

,

P.F.M. Jägers

Bijlage [Vervallen per 01-07-2005]

De bijlage wordt hier niet gepubliceerd. Deze bijlage is als circulaire gepubliceerd in Staatscourant 127 van 8 juli 1993, pag. 11.