Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Wetstechnische informatie voor Paragraaf 5.1.2 Tegemoetkoming


Informatie geldend op 09-08-2010


Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen


Beleidsregels en circulaires die deze paragraaf als wettelijke bevoegdheid hebben

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen


Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

afdeling

  1. Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011 , artikel: 4
  2. Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing , artikel: 3
  3. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , artikelen: 1.1 , 12.3a , 12.4a , 2.11 , 2.16

hoofdstuk

  1. Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , artikel: 3
  2. Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , artikelen: 2.2 , 4.2
  3. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten , artikelen: 2.16 , 2.2 , 2.23

Overzicht van wijzigingen van paragraaf

(geldig op 10-02-2016)

Ontstaansbron Inwerkingtreding

Datum van inwerking- treding

Terugwerkende kracht

Bijzonderheden

Ondertekening

Bekendmaking

Kamerstukken

Ondertekening

Bekendmaking

Opmerking

23-05-2001

 

Nieuwe regeling

26-04-2001

Stb. 2001, 225

27414

26-04-2001

Stb. 2001, 225

Inwtr. 1

Opmerkingen

  • 1)

    Werkt terug tot en met 1 september 2000.