Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling guldensbedragen ex artikel 7 Bijdragebesluit zorg[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 01-07-2001 t/m 27-08-2004

Vaststellingsregeling guldensbedragen ex artikel 7 Bijdragebesluit zorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, en 19 van het Bijdragebesluit zorg;

Besluit:

§ 1. Vaststelling bedragen in euro [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt het Bijdragebesluit zorg.]

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Bijdrageregeling zorg.]

§ 2. Voor de periode tot 1 januari 2002 de bedragen, genoemd in de artikelen 1 en 2, in gulden [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

  • 1 [Red: Wijzigt de Bijdrageregeling zorg.]

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

[Red: Wijzigt de Bijdrageregeling zorg.]

§ 3. Slotbepaling [Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 5 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A.M. Vliegenthart.