Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001[Regeling vervallen per 01-04-2013.]

Geldend van 01-04-2001 t/m 31-03-2013

Besluit van 22 maart 2001 tot vaststelling van de hoogte van de drempel en van het voorraadpercentage, bedoeld in de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 (Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 februari 2001, nr. WJZ 01003192;

Gelet op artikelen 3, tweede lid, en 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001;

De Raad van State gehoord (advies van 1 maart 2001, nr. W10.010072/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 maart 2001, nr. WJZ 01014500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2013]

De hoogte van de drempel, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, bedraagt 100 000 ton.

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2013]

Het percentage, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, bedraagt 5 procent.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001 in werking treedt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorraadvorming aardolieproducten 2001.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2001

Beatrix

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

G. Ybema

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2001

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals