Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang[Regeling vervallen per 28-08-2004.]

Geldend van 22-03-2001 t/m 27-08-2004

Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges en de artikelen 3 en 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder de commissie Tieneropvang de commissie, bedoeld in artikel 1 van de Regelingcommissie Tieneropvang.

Artikel 2 [Vervallen per 28-08-2004]

In de commissie Tieneropvang worden benoemd:

a. tot voorzitter, tevens lid:

dhr. drs. J.A.R. Heemskerk;

b. tot lid:
  • dhr. Z. Arslan;

  • mw. G.E.M. Bosdriesz;

  • mw. E. Hallensleben;

  • dhr. dr. J.L. Hazekamp;

  • mw. M.C. van Leeuwen;

  • mw. prof. dr. J. Plantenga;

  • mw. dr. M.Y.A.H. te Poel;

  • dhr. R. Schrotenboer.

Artikel 3 [Vervallen per 28-08-2004]

De vergoeding voor de werkzaamheden van de commissie Tieneropvang bedraagt:

Artikel 4 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Artikel 5 [Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling benoeming en vergoedingen commissie Tieneropvang.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Vliegenthart