Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beheersoverdracht privacyreglementen[Regeling vervallen per 24-08-2003.]

Geldend van 01-05-2001 t/m 23-08-2003

Besluit beheersoverdracht privacyreglementen

De korpschef van het Korps landelijke politiediensten,

Overwegend dat per 1 januari 2000 het beheer van het Korps landelijke politiediensten is overgegaan van de Minister van Justitie naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Overwegend dat de gevolgen van de beheersovergang voor de verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling ingevolge de Wet persoonsregistraties en de Wet politieregisters in de privacyreglementen van door het korps gevoerde persoonsregistraties respectievelijk politieregisters, daterend van voor 1 januari 2000, op doelmatige wijze kenbaar dienen te worden gemaakt;

Gelet op het Mandaatbesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 januari 2000, kenmerk EA99/U99111;

Gelet op de Mandaatregeling persoonsregistraties en politieregisters Korps landelijke politiediensten d.d. 30 augustus 1996;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-08-2003]

In de privacyreglementen van de bij het Korps landelijke politiediensten gevoerde

 • a. persoonsregistraties ingevolge de Wet persoonsregistraties, alsmede

 • b. de politieregisters ingevolge de Wet politieregisters,

welke voor 1 januari 2000 zijn vastgesteld, dient daar waar als houder, respectievelijk beheerder staat genoemd `de Minister van Justitie', gelezen te worden: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2 [Vervallen per 24-08-2003]

Dit besluit werkt terug tot 1 januari 2000 en wordt ter inzage gelegd bij:

 • a. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de afdeling voorlichting van het Ministerie van Justitie;

 • c. de afdeling voorlichting van het Korps landelijke politiediensten;

 • d. alle overige locaties waar een reglement als bedoeld in artikel 1 ter inzage is gelegd.

Artikel 3 [Vervallen per 24-08-2003]

Afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan:

 • -

  de Registratiekamer;

 • -

  de ingevolge de Mandaatregeling gemandateerde personen;

 • -

  alsmede de privacyfunctionarissen van het korps.

Driebergen, 28 december 2000

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
De

Korpschef

van het Korps landelijke politiediensten,

M.A. Beuving