Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Vreemdelingencirculaire 2000 (B)

Geldend op 20-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • De contactpersoon gender van de IND vraagt een analyse aan het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld van de Nederlandse Politie over de aanwezigheid van dreiging van eergerelateerd geweld.

    Gelet hierop zal de wettelijke beslistermijn, op grond van artikel 25, tweede lid, Vw met ten hoogste zes maanden kunnen worden verlengd.