Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toezicht WMO[Regeling vervallen per 01-10-2015.]

Geldend van 03-03-2001 t/m 30-09-2015

Regeling toezicht WMO

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 28 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-10-2015]

De hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn belast met het toezicht, bedoeld in artikel 28 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-10-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1999.

Artikel 3 [Vervallen per 01-10-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toezicht WMO.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers