Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 02-03-2001 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond 2001 Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor het thema `Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren' wordt op grond van artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten voor aanvragen op grond van artikel 2 van het Besluit versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren voor het begrotingsjaar 2001 vastgesteld op f 1.360.000,-.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 26 februari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber