Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verbod verwerkte dierlijke eiwitten als meststof[Regeling vervallen per 29-01-2004.]

Geldend van 15-02-2001 t/m 28-01-2004

Regeling verbod verwerkte dierlijke eiwitten als meststof

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 29-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

verwerkte dierlijke eiwitten:

vleesbeendermeel, vleesmeel, beendermeel, bloedmeel, gedroogd plasma en andere bloedproducten, gehydroliseerde eitwitten, hoefmeel, horenmeel, pluimveeslachtafvalmeel, dicalciumfosfaat, gelatine en alle andere vergelijkbare producten zoals mengsels, voedermiddelen, voederadditieven en voormengsels, die dergelijke producten bevatten.

Artikel 2 [Vervallen per 29-01-2004]

Het is verboden om verwerkte dierlijke eiwitten rechtstreeks dan wel vermengd met andere meststoffen te gebruiken als meststof op grasland.

Artikel 3 [Vervallen per 29-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verbod verwerkte dierlijke eiwitten als meststof.

Artikel 4 [Vervallen per 29-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van de Staatscourant waarin ze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst