Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming

Geldend van 01-02-2001 t/m heden

Regeling mandatering van ingevolge de Warenwet aangewezen ambtenaren tot inbeslagneming

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Het mandaat in het eerste lid heeft geen betrekking op het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers