Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA[Regeling vervallen per 01-11-2009.]

Geldend van 26-11-2007 t/m 31-10-2009

Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA

De Minister van Grote Steden- en Integratiebeleid,

Gelet op artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-11-2009]

Het Logisch ontwerp GBA, Versie 3.6, luidt overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2 [Vervallen per 01-11-2009]

Het Logisch Ontwerp Vestigingsregister, Versie 3.0, luidt overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2a [Vervallen per 01-11-2009]

Het Logisch Ontwerp Uitwisseling Persoonsgegevens binnen het Koninkrijk, Versie 1.0, luidt overeenkomstig bijlage IIa bij dit besluit.

Artikel 3 [Vervallen per 01-11-2009]

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 11 van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevormd door:

  • a. het ingevolge artikel 1 vastgestelde Logisch ontwerp GBA, Versie 3.6,

  • b. het ingevolge artikel 2 vastgestelde Logisch ontwerp Vestigingsregister, Versie 3.0, en

  • c. het ingevolge artikel 2a vastgestelde Logisch ontwerp Uitwisseling Persoonsgegevens binnen het Koninkrijk, Versie 1.0.

Artikel 4 [Vervallen per 01-11-2009]

Het Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA van 9 april 1999, BPR99/N62622, wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA.

Artikel 6 [Vervallen per 01-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2001.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van bijlage I en II, die ter inzage worden gelegd bij het agentschap BPR, Lange Vijverberg 11 te Den Haag.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,
voor deze:
de

wnd. directeur BPR

,

C. Meesters

Bijlage I [Vervallen per 01-11-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, Lange Vijverberg 11, Den Haag.]

Bijlage II [Vervallen per 01-11-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het agentschap BPR te Den Haag.]

Bijlage IIa [Vervallen per 01-11-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het agentschap BPR te Den Haag.]

Bijlage III [Vervallen per 01-02-2006]

Bijlage bij artikel 3, onder a

Bijlage IV [Vervallen per 01-02-2006]

Bijlage bij artikel 3, onder b

Bijlage IVa [Vervallen per 01-02-2006]

Bijlage bij artikel 3, onder c, van het Besluit vaststelling systeembeschrijving GBA