Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verhoging subsidieplafond grootschalige restauraties[Regeling vervallen per 01-07-2016.]

Geldend van 21-01-2001 t/m 30-06-2016

Verhoging subsidieplafond grootschalige restauraties

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, F. van der Ploeg,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiƫring grootschalige restauraties;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2016]

Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit rijkssubsidiƫring grootschalige restauraties, wordt vastgesteld op 197 miljoen gulden.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

F.van der Ploeg