Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 17-01-2001 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2001 Besluit instandhouding schaapskuddes

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiƫring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

Voor het jaar 2001 is op grond van het Besluit instandhouding schaapskuddes f 210.000,- beschikbaar.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 12 januari 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber