Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling ontheffing gemeentelijke kredietbanken en nazorgfondsen[Regeling vervallen per 15-12-2013.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 14-12-2013

Regeling ontheffing gemeentelijke kredietbanken en nazorgfondsen

De Minister van Financiƫn;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 14 van de Wet financiering decentrale overheden,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 15-12-2013]

Gemeentelijke kredietbanken zijn tot 1 juli 2001 ontheven van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, van de Wet financiering decentrale overheden.

Artikel 2 [Vervallen per 15-12-2013]

Fondsen als bedoeld in artikel 15.47 van de Wet Milieubeheer zijn tot 1 juli 2001 ontheven van het bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Wet financiering decentrale overheden.

Artikel 3 [Vervallen per 15-12-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop de Wet financiering decentrale overheden in werking treedt.

Artikel 4 [Vervallen per 15-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ontheffing gemeentelijke kredietbanken en nazorgfondsen.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm