Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedragen 2001 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen[Regeling vervallen per 01-01-2004.]

Geldend van 29-12-2000 t/m 31-12-2003

Vaststelling bedragen 2001 Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De Minister van Financiƫn;

Gelet op artikel 8 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen;

Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. d.d. 22 november 2000,

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2004]

De door De Nederlandsche Bank N.V. ingevolge artikel 3 van de Kostenregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen in rekening te brengen bedragen worden voor 2001 als volgt vastgesteld:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm