Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldend op 30-11-2010


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 3.18c

  • 1. Voor de erkenning van een onderzoeksinstelling als bedoeld in artikel 3.18b, onder c, kan een aanvraag worden ingediend bij het loket kennis- en arbeidsmigratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

  • 4. De publicatie van de erkenning, bedoeld in artikel 3.18b, onder c, vindt plaats op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

  • 5. De erkenning, bedoeld in artikel 3.18b, onder c, kan worden geweigerd indien:

   • a. de aanvraag niet is gedaan overeenkomstig de terzake geldende procedures;

   • b. de aanvraag niet is gebaseerd op de wettelijke opdracht of het maatschappelijk doel van de onderzoeksinstelling en het bewijs dat zij zich met onderzoeksactiviteiten bezig houdt;

  • 6. De erkenning, van een onderzoekinstelling, bedoeld in artikel 3.18b, onder c, kan worden ingetrokken of de verlenging van de erkenning kan worden geweigerd, indien:

   • a. de erkenning op frauduleuze wijze is verkregen;

   • b. een onderzoeksinstelling op frauduleuze of nalatige wijze een gastovereenkomst heeft gesloten; of

   • c. niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor erkenning.