Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Agentschap EVD[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2009

Instelling Agentschap EVD

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 70, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Aan de EVD te 's-Gravenhage wordt de status van agentschap als bedoeld in artikel 70, eerste lid van de Comptabiliteitswet, verleend.

  • 2 De tenaamstelling van het agentschap komt te luiden: Agentschap EVD.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Agentschap EVD.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

De

Minister

van Financiƫn,

G. Zalm