Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Premieregeling geneeskundige verzorging politie 2000[Regeling vervallen per 22-12-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Wijziging Premieregeling geneeskundige verzorging politie 2000

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994,

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 22-12-2006]

[Red: Wijzigt de Premieregeling geneeskundige verzorging politie 2000.]

Artikel II [Vervallen per 22-12-2006]

De peildatum bedoeld in artikel 9, tiende lid, van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 wordt vastgesteld op de eerste dag van de kalendermaand.

Artikel III [Vervallen per 22-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

De regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries