Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Vaststelling bedragen, bedoeld in artikel 48, tweede en zesde lid, Besluit personenvervoer 2000

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 48, tweede en zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 48, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 dat een reiziger is verschuldigd, wordt vastgesteld op € 50,00.

Artikel 2

Het bedrag aan administratiekosten, bedoeld in artikel 48, zesde lid, van het Besluit personenvervoer 2000, wordt vastgesteld op € 15,00.

Artikel 3

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos