Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 bedraagt over een periode van een jaar:

  • a. een niet gemaximeerd bedrag per vrijwilligersorganisatie, en

  • b. € 1.500,– per vrijwilliger.

Artikel 2

[Red: Wijzigt deze regeling.]

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos