Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling en verdeling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998[Regeling vervallen per 07-06-2003.]

Geldend van 06-12-2000 t/m 06-06-2003

Vaststelling en verdeling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling branchecentra voor technologie 1998

Artikel 1 [Vervallen per 07-06-2003]

Artikel 2 [Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 29 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink