Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
  • Vorige

  • Volgende

Vreemdelingenbesluit 2000

Geldend op 06-03-2012


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

  • Artikel 3.121

    Bij ministeriele regeling worden voorschriften gesteld omtrent:

    • a. het verstrekken van inlichtingen aan de vreemdeling over de te volgen procedure, en

    • b. het stellen van aantekeningen in het dossier van de vreemdeling ingeval van intrekking van diens aanvraag.