Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Vreemdelingenwet 2000

Geldend op 14-01-2005


De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling. Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van |< < > >| in de balk hierboven.

 • Artikel 82

  • 1. De werking van het besluit omtrent een verblijfsvergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het besluit inhoudt:

   • a. de afwijzing van de aanvraag binnen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen aantal uren;

   • b. de afwijzing van de herhaalde aanvraag;

   • c. de afwijzing van de aanvraag op grond van artikel 30, eerste lid, onder a, of

   • d. een besluit als bedoeld in de artikelen 43 en 45, vierde lid.

  • 3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het beroepschrift niet tijdig is ingediend.

  • 4. Het eerste lid is voorts niet van toepassing indien de vreemdeling rechtens zijn vrijheid is of wordt ontnomen op grond van artikel 6 of 59.