Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieplafond 2001 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren[Regeling vervallen per 07-06-2003.]

Geldend van 30-11-2000 t/m 06-06-2003

Subsidieplafond 2001 Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren

Artikel 1 [Vervallen per 07-06-2003]

Het subsidieplafond voor het in 2001 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren bedraagt f 0,00.

Artikel 2 [Vervallen per 07-06-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 21 november 2000

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink