Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststelling tijdstip als bedoeld in artikel II, elfde lid, aanhef en onder d, van de wijziging Arbeidsomstandighedenregeling[Regeling vervallen per 01-01-2007.]

Geldend van 02-11-2000 t/m 31-12-2006

Vaststelling tijdstip als bedoeld in artikel II, elfde lid, aanhef en onder d, van de wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2007]

Het tijdstip, bedoeld in Artikel II, elfde lid, aanhef en onder d, van de regeling van 25 oktober 1999 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vaststelling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Stcrt. 208), wordt vastgesteld op 1 oktober 2000.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

`s-Gravenhage, 30 oktober 2000

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst