Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven[Regeling vervallen per 31-12-2004.]

Geldend van 01-01-2001 t/m 30-12-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2001 Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven;

Besluit

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2004]

Voor subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is in 2001 een bedrag van f 11.000.000,- beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3 [Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans.