Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Sluiting IJsselmeervisserij[Regeling vervallen per 24-01-2004.]

Geldend van 17-09-2000 t/m 23-01-2004

Sluiting IJsselmeervisserij

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 6, derde lid, van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 24-01-2004]

In de periode van 17 tot en met 23 september 2000 is het verboden te vissen in het IJsselmeer met alle vistuigen behalve de hengel, de peur en het spieringtuig.

Artikel 2 [Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op 17 september 2000.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

vanLandbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber